22/06/2023

Ion Ceban: Rămânem un partener de încredere pentru mediul de afaceri
Ion Ceban: Rămânem un partener de încredere pentru mediul de afaceri Интервью

BC: Dle Ion Ceban, nu este un secret că pentru a se ridica la nivelul orașelor europene dezvoltate, municipiul Chișinău are nevoie de venituri consistente, ceea ce presupune o economie puternică, care nu poate exista fără un mediu de afaceri prielnic.

Ion Ceban: Trebuie să înțelegem că orașele, ca și companiile private, sunt într-o competiție permanentă pentru atragerea investițiilor, a capitalului uman, a oportunităților de dezvoltare. Chișinăul are toate premisele pentru a fi competitiv la scară națională, dar și regională.

În același timp, pentru a asigura o creștere sustenabilă și prosperitate pe termen lung, este esențial să existe condiții favorabile, politici și reguli simple de joc, clare și predictibile pentru afaceri. Autoritățile trebuie să dispună de pârghii, dar mai întâi de toate, de voință politică pentru a adopta măsuri pentru reducerea continuă a birocrației și eliminarea obstacolelor inutile, astfel încât antreprenorii să poată înființa și dezvolta afaceri cu ușurință.

Totodată, dezvoltarea infrastructurii este esențială pentru mediul de afaceri, dar și pentru accesul la piețele externe. Investițiile în infrastructură creează o bază solidă pentru afaceri și încurajează investițiile străine directe. Trebuie să avem în vedere faptul că municipiul Chișinău generează 60% din PIB-ul țării și toate taxele și impozitele merg în bugetul de stat, însă la redistribuirea veniturilor primește sub 12%.

Pentru dezvoltarea economică a orașului este crucială și promovarea cercetării și a inovației. O colaborare strânsă între mediul academic, sectorul privat și executivul local poate stimula inovația și crea produse și servicii cu valoare adăugată înaltă. La rândul lor, investițiile în educație și formarea profesională sunt necesare pentru a asigura o forță de muncă calificată și adaptabilă la cerințele pieței.

În final, un climat de afaceri prielnic atrage investiții, stimulează crearea de locuri de muncă și generează venituri fiscale consistente pentru oraș. Aceste venituri pot fi apoi utilizate pentru a sprijini dezvoltarea infrastructurii, furnizarea de servicii publice de calitate și promovarea bunăstării generale a comunității.

BC: În context, ce venituri încasează, în prezent, municipiul Chișinău și de ce venituri este nevoie pentru a asigura mijloacele financiare necesare pentru transformarea Chișinăului într-un oraș cu adevărat european?

Ion Ceban: Bugetul municipiului Chișinău este format din transferuri de la bugetul de stat, din impozite și taxele locale, din vânzarea de bunuri și servicii, din gestionarea patrimoniului și din alte surse.

Veniturile sunt utilizate practic în întregime pentru acoperirea cheltuielilor operaționale aferente furnizării de servicii publice. Rămâne foarte puțin pentru investiții, inclusiv din cauza că taxele si impozitele locale nu au fost ajustate de cel puțin 10 ani (la începutul mandatului, unele taxe erau chiar la nivelul anului 2005). Și asta, în contextul crizelor prin care am trecut în ultimii trei ani, dar și din cauza reglementărilor fiscale la nivel de țară, care sunt în defavoarea autorităților publice locale.

Dacă e să vorbim despre veniturile proprii ale municipiului, acestea sunt mizere și se limitează doar la impozitele pe proprietate, taxele locale și la 50% din defalcările de la impozitul pe venitul persoanelor fizice. Potrivit prognozei privind veniturile proprii, în anul 2023, acestea vor însuma doar 2,8 miliarde de lei.

Dacă e să deschidem aici o paranteză, activitatea economică desfășurată pe teritoriul municipiului Chișinău a generat în 2022 impozite și taxe achitate la bugetul de stat în sumă de 23 miliarde de lei. Din acestea, doar 2,5 miliarde de lei au fost transferate cu destinație generală de la bugetul de stat către bugetul local.

Este o situație nemaiîntâlnită în alte orașe europene, dar mai ales capitale din regiune. Am informat de foarte multe ori despre acest fapt autoritatea centrală, dar și experții externi.

Pentru a asigura mijloacele financiare în vederea transformării Chișinăului într-un oraș pe care ni-l dorim, este nevoie de o creștere semnificativă a veniturilor municipiului. Aceasta poate fi realizată prin mai multe măsuri, dar cea mai importantă este descentralizarea financiară și sporirea autonomiei financiare a municipiului.

Chișinăul nu are spațiu mare de manevră în acest sens, mai ales că puterea de a ajusta veniturile proprii se rezumă doar la stabilirea nivelului de taxe locale. Aici avem elaborată și pusă în aplicare o metodologie clară și previzibilă de ajustare anuală a taxelor locale la rata inflației pentru anul precedent.

Este evident că acest fapt nu asigură o creștere substanțială a veniturilor, dar nici nu ar fi corect să se pună o presiune mare pe mediul de afaceri. Orice ajustare trebuie să fie previzibilă și consultată în prealabil cu toate părțile interesate, ceea ce facem în fiecare an cu asociațiile de business.

Chișinăul poate să atragă investiții străine și face asta. Aceste investiții pot aduce capital, tehnologie și know-how în oraș, generând noi locuri de muncă și venituri fiscale suplimentare.

Alt moment pe care îl facem este asigurarea stabilității și a previzibilității sectorului privat din Chișinău, contribuind la creșterea veniturilor din impozite și taxe locale. Este vorba despre promovarea antreprenoriatului, facilitarea înființării și dezvoltării afacerilor, precum și promovarea inovației și competitivității în sectorul privat.

În același timp, sunt esențiale investițiile în infrastructură. Ele pot include modernizarea și extinderea rețelelor de transport, dezvoltarea infrastructurii IT și digitale, îmbunătățirea serviciilor publice și a facilităților culturale și de agrement. Finanțarea acestor proiecte necesită surse suplimentare de venituri, cum ar fi parteneriate public-private, atragerea de fonduri externe sau emisiuni de obligațiuni municipale.

Un domeniu nevalorificat la potențialul maxim, căruia îi atragem o atenție mai mare în ultima perioadă, este domeniul turistic al Chișinăului și organizarea evenimentelor culturale de amploare, care pot aduce venituri semnificative în oraș.  

Promovarea turismului, dezvoltarea infrastructurii turistice și atragerea de turiști pot contribui la creșterea veniturilor din serviciile conexe.

Mai multe detalii în domeniul oportunităților turistice pot fi consultate pe https://visit.chisinau.md/ 

BC: În opinia dv., care este rolul investițiilor în dezvoltarea și creșterea economică a Chișinăului? Ce factori contribuie la transformarea capitalei într-o destinație atractivă pentru investitori?

Ion Ceban: Investitorii sunt interesați, în primul rând, de stabilitatea economică și, nu în ultimul rând, de cea politică. Chișinăul are o capacitate enormă în diverse domenii de a atrage în continuare investitori locali și externi.

Prin implementarea unui mix adecvat de politici și măsuri în direcțiile menționate mai sus, municipiul Chișinău poate obține veniturile necesare pentru a transforma orașul într-o urbe europeană modernă, asigurând astfel dezvoltarea infrastructurii, furnizarea de servicii publice de calitate și îmbunătățirea calității vieții pentru cetățeni.

BC: Există provocări sau obstacole speciale pe care le-ați întâlnit în atragerea investițiilor în Chișinău? Cum le abordați pentru a asigura un mediu propice investițiilor?

Ion Ceban: Atragerea investițiilor poate întâmpina anumite provocări și obstacole, iar Chișinăul nu face excepție. În abordarea acestor provocări și pentru a asigura un mediu propice investițiilor în Chișinău, am luat în considerare următoarele aspecte și am întreprins câteva acțiuni: adoptarea de  politici și reglementări clare și transparență, care să ofere investitorilor siguranță juridică și predictibilitate în mediul de afaceri, crearea unui climat de afaceri transparent și integru, promovarea transparenței în procesele de luare a deciziilor și asigurarea unor mecanisme eficiente de monitorizare și control, care pot contribui la eliminarea acestui obstacol.

În premieră, toate aceste procese pot fi urmărite online și în timp real doar în primăria municipiului Chișinău: cum se gestionează banii publici, ce se întâmplă cu taxele și impozitele pe care le plătesc oamenii și agenții economici, toate achizițiile publice, licitațiile, notificările, certificatele și autorizațiile, angajările, documentele pentru dezbateri publice și multe altele de interes public.

Nici o altă structură din țară și chiar din regiune nu dispune de un asemenea instrument. Detaliile în acest sens pot fi găsite pe www.transparenta.chisinau.md  (QR cod baner separat transmis)

Am investit semnificativ în dezvoltarea infrastructurii și în modernizarea serviciilor publice, astfel încât să ofere un mediu favorabil pentru investitori.

O altă provocare este promovarea orașului Chișinău și a oportunităților de investiții disponibile. Este important să se realizeze campanii de marketing eficiente, atât la nivel național, cât și la cel internațional, pentru a atrage investitorii și pentru a evidenția avantajele competitive ale orașului.

Nu în ultimul rând, pentru a asigura un mediu propice investițiilor, este crucial să fie dezvoltate parteneriate și o colaborare strânsă între sectorul public și cel privat, precum și cu ONG-urile relevante.

BC: Ce măsuri a întreprins administrația municipală pentru promovarea și atragerea activă a investițiilor în Chișinău? Există strategii sau inițiative pentru încurajarea investițiilor interne și străine?

Ion Ceban: În 2022, am creat harta investițională a municipiului Chișinău, care conține obiecte și obiective cu potențial investițional din capitală și suburbii. Harta conține peste 60 de profiluri investiționale din diverse domenii: imobiliar, social, educațional, divertisment și infrastructură, dar si oportunități de PPP pe domeniul tichetării electronice, parcărilor, monitorizării traficului, managementului deșeurilor etc.

Acest exercițiu a fost o primă etapă, iar la momentul actual, elaborăm alte peste 20 de profiluri în domeniul eficienței energetice, ținând cont că este o prioritate în contextul actualei crize energetice. Atât capitala, cât și suburbiile au un potențial investițional considerabil. Ne rămâne doar să-l valorificăm în cel mai eficient mod. Apropo, de la lansarea hărții investiționale și până în prezent, au fost semnate deja contracte de peste 300 milioane de lei, în domenii cum ar fi: sortarea deșeurilor, monitorizarea traficului rutier și altele.

Harta investițională la care lucrăm permanent pentru actualizare o puteți deschide pe www.invest.chisinau.md   (QR cod la carte transmis separat)

BC: Ne puteți relata despre proiecte de investiții de succes sau parteneriate care au avut un impact transformator asupra infrastructurii, serviciilor publice sau dezvoltării generale a Chișinăului? Cum au îmbunătățit aceste investiții calitatea vieții chișinăuenilor?

Ion Ceban: Este vorba de modernizarea transportului public, modernizarea infrastructurii terestre (drumuri, trotuare, spații verzi și zone adiacente blocurilor de locuit), modernizarea majorității zonelor de odihnă și recreere (parcuri și scuaruri). Au fost elaborate mai multe planuri urbanistice zonale privind dezvoltarea anumitor zone de interes investițional.

Am modernizat domeniului de management al deșeurilor, unde avem investitii de peste 30 milioane de euro. Ne-am axat și pe modernizarea spitalelor și a instituțiilor educaționale, inclusiv cu deschiderea unor instituții noi (școli, grădinițe), atât în capitală, cât și suburbii. Astfel, și calitatea vieții oamenilor începe să devină mai confortabilă, deși există încă foarte multe lucruri de schimbat și de îmbunătățit.

Colaborarea cu partenerii internaționali și cu autoritățile din alte orașe și țări și cu instituțiile financiare, precum Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Banca Europeană pentru Investiții (BEI) sau Banca Mondială, a jucat un rol important în atragerea investițiilor și în implementarea proiectelor de dezvoltare în Chișinău. Aceste parteneriate oferă sprijin financiar, expertiză tehnică și acces la rețele internaționale de investitori și antreprenori.

În concluzie, promovarea eficientă și parteneriatele solide joacă un rol crucial în atragerea investițiilor și în dezvoltarea Chișinăului. Prin colaborarea între sectorul public, privat și organizațiile neguvernamentale, se pot realiza proiecte de investiții de succes care să contribuie la îmbunătățirea infrastructurii, serviciilor publice și dezvoltării generale a orașului, aducând astfel beneficii tangibile și îmbunătățind calitatea vieții chișinăuienilor.

BC: Ce măsuri ia administrația municipală pentru a se asigura că investițiile sunt sustenabile și aliniate cu obiectivele pe termen lung ale orașului? Există criterii sau linii pentru investiții care acordă prioritate considerațiilor de mediu, sociale și de guvernanță?

 Ion Ceban: Chișinăul a luat mai multe măsuri pentru a se asigura că investițiile sunt sustenabile și aliniate la obiectivele pe termen lung ale orașului.

Este în proces de elaborare strategia de dezvoltare a municipiului, care va defini direcțiile și obiectivele pe termen lung. Acest plan va include priorități în domenii precum dezvoltarea economică, infrastructură, mediu, sănătate, educație și altele, la fel de importante pentru municipalitate. Investițiile pot fi orientate în concordanță cu acest plan, asigurându-se astfel că implicarea în dezvoltarea durabilă a orașului.

În toate domeniile au fost ori sunt în proces de elaborare documente de politici – peste 30 la număr. Toate investițiile pe care le facem sunt pliate pe agenda verde și sustenabilă. Cele peste 1 000 de proiecte și programe mari pentru oraș și suburbii, care au fost dezvoltate pe durata mandatului meu de primar, pot fi găsite aici: http://proiecte.chisinau.md/ 

Administrația municipală elaborează și adoptă politici și reglementări care să promoveze investițiile sustenabile. Acestea pot include cerințe și criterii care acordă prioritate considerațiilor de mediu, sociale și de guvernanță în procesul de luare a deciziilor de investiții. De exemplu, pot fi impuse standarde ridicate de eficiența energetică ori pot fi solicitate angajamente privind responsabilitatea socială.

BC: Care sunt, în opinia dv., cele mai mari oportunități de investiții neexploatate în Chișinău cu potențial de a stimula dezvoltarea viitoare? Cum intenționați să valorificați aceste oportunități?

Ion Ceban: Chiar și pe harta investițională sunt prevăzute mai multe opțiuni de investiții cu impact pe termen lung. Profilurile conțin informații detaliate despre obiectul investiției, locația, parametrii tehnici, dar și opțiuni pentru capitalizare și dezvoltare. Potențialii investitori nu sunt limitați la o singură opțiune de investiții, ei pot alege tipul parteneriatului. În toate domeniile există potențial pentru parteneriate, iar echipa Primăriei Chișinău lucrează pentru atragerea investițiilor și partenerilor locali și internațioali. Rămânem un partener de încredere pentru mediul de afaceri, oferind sprijin și facilități pentru investitori în vederea dezvoltării sustenabile și a prosperității economice a orașului.

Ați găsit o eroare în text? Selectați-l și apăsați CTRL+ENTER

Нашли ошибку в тексте?
Сообщите нам!

Сообщить об ошибке

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован. Обязательные поля помечены (*).

8 дн. 19 час.

207

Реклама в ВС