15/03/2023

OPTIBROK — servicii de brokeraj vamal personalizate pentru a face față provocărilor logistice de astăzi și de mâine
OPTIBROK — servicii de brokeraj vamal personalizate pentru a face față provocărilor logistice de astăzi și de mâine Менеджмент

Compania OPTIBROK este una dintre cele mai mari companii de brokeraj vamal din Republica Moldova. Grație personalului calificat, experienței vaste în domeniu și capacității de a asigura clienților suportul informațional necesar, și-a construit o imagine profesionistă pe piață, dar și un portofoliu impresionant de clienți.

Principiile care stau la baza companiei sunt transparența, excelența în domeniu, pentru satisfacerea fiecărei părți implicate, respectând valorile etice, legile și reglementările naționale și internaționale. 

Activitatea în domeniul brokerajului vamal diferă de activitatea desfășurată de întreprinderile producătoare de bunuri materiale, importatoare și respectiv de comercializare a acestor bunuri, fiind caracterizată ca un ansamblu de activități ce au drept scop satisfacerea tuturor necesităților provenite din cadrul relațiilor economice externe. Dezvoltarea și calitatea serviciilor de brokeraj depind în mare măsură de doi factori - existența unei baze tehnico – materiale adecvate, cu dotări corespunzătoare și dotarea cu personal calificat.

Compania OPTIBROK oferă agenților economici participanți în cadrul tranzacțiilor economice externe, condiții optime în realizarea operațiunilor dintre mediul de afaceri și autoritățile vamale ale Republicii Moldova. Datorită echipei profesioniste, cu o instruire corespunzătoare, compania face față cerințelor stabilite de legislația din domeniul activității vamale, prioritar fiind prestarea unor servicii calitative - suport informațional adecvat, soluții optime pentru operațiunile planificate, consultanță privind termenii, condițiile, cerințele, limitele și garanțiile aplicabile regimurilor vamale, dar și suportul necesar în vederea evitării riscurilor și pierderilor în activitatea de comerț internațional.

Pe parcursul activității sale, compania OPTIBROK a reușit să consolideze o echipă tânără și unită, capabilă să implementeze idei și proiecte de orice complexitate, având la bază experiența în activitatea vamală, a cărei nivel de calificare este menținut la standarde înalte, prin cursuri de pregătire și instructaje periodice în domeniu.

Compania efectuează în numele și pentru persoane terțe declararea mărfurilor, prezentarea lor pentru vămuire, garantarea achitării drepturilor de import / export, precum și alte operațiuni de mediere în domeniul vamal. Printre clienții companiei se numără întreprinderile industriale, importatori de electrocasnice, firme de construcție, producători de produse agricole, corpuri diplomatice și consulate, misiuni de caritate, operatori naționali de servicii de comunicație și telefonie, precum și alte persoane juridice.

Compania consideră dezvoltarea - un punct cheie în menținerea poziției de lideri pe piață, astfel, din anul 2021 s-a extins deschizând oficii și în cadrul celor mai traversate puncte de trecere a frontierei de stat ale Republicii Moldova

Compania OPTIBROK asigură perfectarea tranzacțiilor economice externe de diferită complexitate și gestionează toate funcțiile logistice, atât la punctele de trecere a frontierei de stat de intrare și/sau ieșire, cât și la posturile vamale interne aflate pe teritoriul Republici Moldova.

OPTIBROK a reușit să-și fidelizeze clienții și datorită disponibilității de a răspunde, în caz de necesitate, la situații de urgență în afara orelor de program. Din momentul înregistrării, în 2019 până în prezent, a asigurat în termen îndeplinirea tuturor angajamentelor asumate în baza condițiilor contractuale semnate cu beneficiarii serviciilor de intermediere în cadrul tranzacțiilor economice externe, fără să înregistreze încălcări ale reglementărilor vamale și /sau fiscale.

Compania a inclus logistica în lista de servicii prestate, pentru a facilita operațiunile întreprinderilor.

Pe parcursul ultimilor ani, logistica a cunoscut evoluții importante care au făcut-o să treacă de la funcția de suport în cadrul întreprinderii, la o funcție de interacțiune între întreprinderi.

Logistica devine un serviciu cu valoare adăugată pentru client. Numărul de articole solicitate de către piață și diversitatea acestora este într-o creștere continuă. În vederea asigurării integrităţii mărfurilor, precum și  pregătirea ulterioară pentru vânzare sau transport, acestea pot fi supuse și unor operaţiuni conexe, care sunt organizate de regulă în depozite, operațiuni cum ar fi: divizarea în partide, formarea expediţiilor, sortarea, împachetarea şi reambalarea, marcarea, încărcarea / descărcarea precum și diferite operaţiuni simple legate de completarea sau de conservarea mărfurilor etc.

Compania operează cu noi instrumente informatice gestionate online, care permit accelerarea fluxurilor de mărfuri, optimizarea transporturilor, monitorizarea prin GPS, luându-se în calcul și aspectele tehnice cum ar fi – operațiunile  de vămuire, transferul de proprietate asupra mărfurilor și trasabilitatea acestora. OPTIBROK a valorificat experiența sa bogată pentru a dezvolta operațiuni de transport și logistică într-un mediu de afaceri caracterizat de o dinamică în continuă schimbare.

Compania își ia angajamentul de control al sistemelor și asigură ansamblul lanțului de operațiuni de la furnizor la clientul întreprinderii. Misiunea de bază este de a ajuta clienții să aibă succes prin depășirea constrângerilor logistice.

OPTIBROK efectuează plățile taxelor vamale. Aceasta presupune plata drepturilor de import în numele și pentru persoane terțe.

Compania OPTIBROK poate plăti în numele clientului, după o prealabilă înțelegere, orice drept de import sau altă obligație vamală aplicabilă, pentru a asigura plata la timp către Serviciul Vamal. În acest caz, după vămuirea coletului urmează livrarea expedierii, cu facturarea clienților, în care se va cuprinde  drepturile de import și  alte obligații vamale pe care le-a plătit compania OPTIBROK în numele lor la destinație, plus o mică taxă administrativă.

În 2023 compania intenționează să-și extindă gama de servicii prestate. Pentru OPTIBROK obiectivul principal este prestarea de servicii calitative și transparente, primordial fiind extinderea gamei serviciilor prestate și îmbunătățirea performanțelor. Compania combină optim și rațional costurile și resursele disponibile, este în continuă planificare strategică și monitorizare regulată a pieței. Studierea nevoilor clienților îi permite furnizarea de soluții logistice inovatoare, complet integrate și personalizate, care optimizează performanța economică și operațională.

Anna GROZAV

Ați găsit o eroare în text? Selectați-l și apăsați CTRL+ENTER

Нашли ошибку в тексте?
Сообщите нам!

Сообщить об ошибке

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован. Обязательные поля помечены (*).

22 дн. 19 час.

203

Реклама в ВС