23/05/2024

Siguranța la locul de muncă: O prioritate pentru companii
Siguranța la locul de muncă: O prioritate pentru companii HR

Accidentele de muncă au un cost uman, social și economic semnificativ, care ar trebui eliminat pe cât e posibil. Conform experților în domeniu, protecția muncii nu trebuie percepută doar ca un aspect impus de legislație, ci mai mult ca o investiție în bunăstarea angajaților și în succesul economic al unei societăți. Un mediu de lucru sigur și sănătos contribuie la productivitate sporită, moral ridicat și o reducere semnificativă a costurilor asociate accidentelor și bolilor profesionale. Totodată, rigorile europene în domeniul securității muncii trebuie implementate de agenții economici care-și doresc integrarea în piețele internaționale.

Alexandru TOMA

Gestionarea securității și sănătății angajaților este o parte integrantă a managementului unei afaceri. Întreprinderile trebuie să facă o evaluare a riscurilor va să afle despre pericolele și riscurile de la locul lor de muncă și să pună în aplicare măsuri pentru a le controla eficient, pentru a se asigura că aceste pericole și riscuri nu pot cauza prejudicii lucrătorilor.

Legislația Republicii Moldova în domeniul securității și sănătății în muncă se elaborează și se reexaminează cu consultarea patronatelor și a sindicatelor. Se ține cont de evoluția reglementărilor internaționale în acest domeniu și de progresul tehnic. Conform legii numărul 186 din zece iulie 2008, sferele de acţiune ale politicii statului în domeniul securității și sănătății în muncă țin de mai multe aspecte primordiale.

Tabel: Sferele de acţiune ale politicii statului în domeniul securității și sănătății în muncă

 

 

1

conceperea, încercarea, alegerea, înlocuirea, instalarea, amenajarea, utilizarea și întreținerea componentelor materiale ale muncii, locurile de muncă, mediul de lucru, uneltele, mașinile și materialele, substanțele și agenții chimici, fizici și biologici, procedeele de lucru;

 

 

2

legăturile care există între componentele materiale ale muncii și persoanele care execută sau supervizează munca, precum și adaptarea mașinilor, materialelor, timpului de muncă, organizării muncii și procedeelor de lucru la capacitățile fizice și mintale ale lucrătorilor;

 

3

instruirea, inclusiv instruirea periodică, calificarea și motivația lucrătorilor care participă, cu un titlu sau altul, la atingerea nivelurilor suficiente de securitate și sănătate în muncă;

 

4

comunicarea și cooperarea în domeniul securității și sănătății în muncă la toate nivelurile, de la nivelul grupului de lucru, nivelul unității și până la nivelul național.

 

 Organizația Internațională a Muncii OIM a elaborat linii directoare privind dezvoltarea sistemelor de management al securității și sănătății în muncă ILO-OSH 2001. Aceste linii directoare au fost concepute ca un instrument practic de asistare a organizațiilor publice sau private, ca mijloc de a obține o îmbunătățire continuă a performanței securității și sănătății în muncă (SSM). Orientările au fost elaborate conform principiilor convenite la nivel internațional. Recomandările practice ale acestor ghiduri sunt destinate utilizării de către toți cei care au responsabilitatea gestionării SSM.

Securitatea și sănătatea la locul de muncă, inclusiv respectarea cerințelor SSM în conformitate cu legile și reglementările naționale, sunt responsabilitatea și datoria angajatorului. Acesta ar trebui să dea dovadă de leadership și angajament puternic față de activitățile SSM din organizație și să ia măsurile adecvate pentru stabilirea unui sistem de management SSM. Sistemul ar trebui să conțină mai multe elemente obligatorii.

Tabel: Elementele unui sistem de management al securității și sănătății la locul de muncă

1

Politică

2

Organizare

3

Planificare și implementare 

4

Evaluare 

5

Acțiuni pentru îmbunătățirea procesului

6

Controlul riscurilor

7

Accidente și Investigații 

8

Spații de lucru cu mai mulți angajatori

9

Ajutorul angajatorilor în îndeplinirea sarcinilor lor  

10

Lucrători consultanți 

11

Oferirea de instruire și informare 

12

Asigurarea supravegherii

13

Prim ajutor 

14

Semne de siguranță 

 

Cultura siguranței poate fi cultivată

Prin promovarea unei culturi a siguranței la locul de muncă, putem construi o societate mai prosperă și mai echitabilă, unde toți angajații au șansa de a-și desfășura activitatea în condiții sigure și sănătoase. Potrivit lui Teodor Golban, CEO la compania de construcții Golban Trade, există câteva probleme frecvente cu care se pot confrunta organizațiile.

„Pe lângă mentenanța inadecvată a echipamentelor și resursele financiare limitate, aș menționa lipsa conștientizării și implicării angajaților, neglijarea formării și instruirii adecvate. Prin promovarea și cultivarea unei culturi organizaționale potrivite, putem păstra vigilența, putem supraveghea și monitoriza adecvat fiecare incident, dar și situația la zi din cadrul proceselor de lucru. De asemenea, instruirea continuă ne dă posibilitatea să fim la curent cu toate schimbările legislative și normative ce reglementează protecția muncii”, menționează managerul.

Cultura siguranței se manifestă prin implicarea activă a tuturor angajaților în respectarea procedurilor de siguranță, promovarea comunicării deschise despre riscuri și îngrijorări legate de siguranță. Pentru a preveni accidentele de muncă și bolile profesionale în cadrul companiei Golban Trade, se implementează o serie de măsuri și practici de securitate și sănătate în muncă.

În primul rând, este vorba despre realizarea unei evaluări complete a riscurilor de securitate și sănătate la locul de muncă pentru identificarea potențialelor pericole și factori de risc. În al doilea rând, se lucrează la formare și instruire, la utilizarea echipamentelor de protecție individuală (EPI) și la implementarea unui program de mentenanță regulată pentru echipamente și mașini. De asemenea, este asigurat accesul angajaților la examinări medicale regulate pentru depistarea precoce a posibilelor probleme de sănătate legate de munca lor. Totodată, fiecare incident este examinat și documentat.

Riscurile sunt iminente

În domeniul construcțiilor, există numeroase riscuri de securitate și sănătate la locul de muncă, din cauza naturii lucrărilor și a mediului în care acestea se desfășoară. Construcția implică adesea lucrul la înălțime și, astfel, există riscul de căderi care pot provoca răni grave sau chiar decese. Un alt risc ține de folosirea utilajelor grele, cum ar fi macaralele, excavatoarele sau mașinile de transport, care poate duce la accidente grave dacă nu sunt respectate procedurile de siguranță sau dacă utilajele sunt defecte.

 De asemenea, manipularea și instalarea materialelor de construcție, cum ar fi cărămizile, plăcile de beton, lemnul sau sticla, poate fi periculoasă și poate provoca accidente sau răniri dacă nu sunt luate măsurile de precauție adecvate. Anumite materiale de construcție pot conține substanțe toxice sau iritante, cum ar fi azbestul, plumbul sau diferite produse chimice. Inhalarea sau contactul cu aceste substanțe poate avea efecte grave asupra sănătății lucrătorilor.

Totodată, în cazul construcțiilor subterane, cum ar fi tunelurile sau fundațiile, există riscul de prăbușiri de teren, inundații sau alte incidente care pot pune în pericol siguranța muncitorilor. Lucrările de construcție implică adesea manipularea cablurilor și echipamentelor electrice, crescând astfel riscul de șoc electric sau incendiu. Există și probabilitatea unor suprasolicitări musculare, leziuni sau oboseală cronică dacă angajații nu-și pot gestiona efortul.

Riscurile pot fi combătute

Angajații ar trebui să primească instruire adecvată cu privire la procedurile de siguranță și utilizarea echipamentelor de protecție personală. Această formare ar trebui să acopere aspecte precum căderile de la înălțime, manipularea corectă a echipamentelor și materialelor, proceduri de evacuare în caz de urgență și gestionarea substanțelor periculoase. De asemenea, este important ca angajații să utilizeze întotdeauna echipamentul de protecție adecvat, cum ar fi căștile de protecție, ochelarii de protecție, mănușile, echipamentele de protecție împotriva căderilor și centurile de siguranță.

 Totodată, trebuie efectuate inspecții regulate ale locurilor de muncă pentru a identifica și remedia eventualele pericole sau probleme legate de siguranță înainte de a deveni un pericol pentru angajați. Nu în ultimul rând, este emergentă dezvoltarea și aplicarea unor proceduri de lucru sigure, precum și stabilirea unor standarde ridicate pentru practicile de siguranță, care pot contribui la reducerea riscurilor asociate cu lucrările de construcții.

Instruirea periodică a angajaților în domeniul protecției muncii este esențială pentru asigurarea unui mediu de lucru sigur și sănătos. Aceasta ar trebui să fie un proces continuu și să acopere diverse aspecte legate de siguranță și sănătate în funcție de specificul activităților desfășurate de companie. În ce privește gestionarea accidentelor de muncă și a bolilor profesionale în construcții, acestea implică raportarea imediată a incidentelor. Este necesară asigurarea îngrijirii medicale, investigarea detaliată a cauzelor, implementarea măsurilor corective, înregistrarea și raportarea adecvată conform reglementărilor, sprijinul pentru reintegrare și revizuirea continuă a politicilor și procedurilor de siguranță.

Costurile asociate cu accidentele de muncă și bolile profesionale includ cheltuieli pentru îngrijirea medicală de urgență, compensații pentru incapacitate temporară sau permanentă, costuri legale și de asigurare, reduceri de productivitate, pierderi financiare pentru companie și daune de imagine.

Investițiile în protecția muncii sunt o necesitate

Teodor Golban subliniază faptul că investiția în protecția muncii este esențială și poate fi considerată rentabilă din mai multe motive. „În primul rând, asigurarea unui mediu de lucru sigur și sănătos contribuie la reducerea riscului de accidente și îmbolnăviri profesionale. De asemenea, un mediu de lucru sigur și sănătos poate spori moralul și productivitatea angajaților, contribuind la creșterea eficienței și rentabilității companiei”, specifică directorul companiei Golban Trade .

În contextul integrării europene, investiția în protecția muncii devine și mai relevantă, având în vedere faptul că legislația Uniunii Europene impune standarde ridicate de siguranță și sănătate la locul de muncă. Îndeplinirea acestora nu numai că este necesară pentru conformitatea legală, dar poate să faciliteze accesul la piețele europene și să sporească încrederea investitorilor și a partenerilor comerciali.

Prin urmare, investiția în protecția muncii este nu numai un imperativ moral, ci și un factor cheie pentru succesul și durabilitatea unei companii, mai ales în contextul integrării europene, unde respectarea standardelor de siguranță și sănătate ocupată este esențială pentru competitivitate și sustenabilitate.

Incorporarea aspectelor de audit al securității în contextul protecției muncii

Unul dintre aspectele pe care îl subliniază Igor Paiu, security country manager Lafarge Holcim, este faptul că fiecare manager trebuie să fie mereu la curent cu situația reală din companie. Protecția muncii este strict legată de securitatea fizică și calitatea echipamentelor procurate.

Integrarea aspectelor de audit al securității în contextul protecției muncii este esențială pentru a crea un mediu de lucru sigur și sănătos pentru toți angajații. Acest lucru se poate realiza prin implementarea unor strategii cuprinzătoare care vizează identificarea, evaluarea și eliminarea riscurilor de securitate și sănătate &

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Ați găsit o eroare în text?
Spuneți-ne!

Raportați o eroare

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ

Lasa un comentariu

Adresa dvs. de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate (*).

15 zile 7 ore

208

Publicitate în BC