22/03/2024

SĂNĂTATEA MINTALĂ LA LOCUL DE MUNCĂ. CE FACEM? CUM PROCEDĂM?
SĂNĂTATEA MINTALĂ LA LOCUL DE MUNCĂ. CE FACEM? CUM PROCEDĂM? Business Health

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) estimează că, la nivel global, circa 12 miliarde de zile lucrătoare nu sunt valorificate anual din cauza depresiei și anxietății. Raportat la productivitatea ratată, ar fi vorba despre pierderi de aproximativ un trilion de dolari. Mediile nefavorabile de lucru, inclusiv discriminarea și inegalitățile din colectiv, volumul mare de muncă, controlul excesiv, precum și nesiguranța, reprezintă factori de risc. Există însă și măsuri eficiente de prevenire a riscurilor pentru sănătatea mintală la locul de muncă.

Alexandru TOMA

MUNCA AR TREBUI SĂ PROTEJEZE SĂNĂTATEA MINTALĂ

Aproape 60 la sută din populația de pe glob este încadrată în câmpul muncii. Potrivit OMS, toți lucrătorii au dreptul la un mediu sigur și sănătos, iar munca decentă susține sănătatea mintală bună. Locul de muncă trebuie să influențeze direct stabilitatea și siguranța de viață, să ofere un sentiment de încredere, de entuziasm, să creeze relații pozitive interumane și un mediu important de incluziune în comunitate.

Mediile de lucru sigure și sănătoase nu reprezintă doar un drept fundamental. Ele  au potențialul să minimizeze tensiunile și conflictele la locul de muncă, să mențină angajații pe termen mai lung, să crească performanța și productivitatea muncii. De cealaltă parte, lipsa structurilor eficiente și a sprijinului la locul de muncă ne poate afecta capacitatea de a ne bucura de rezultatele muncii, de a ne face treaba bine, poate submina participarea activă în procesul de muncă, dar îi și poate împiedica pe unii să obțină un loc de muncă.

 

RISCURI

Riscurile ce țin de sănătatea mintală la locul de muncă pot fi provocate de:

 • utilizarea insuficientă a competențelor angajaților sau subcalificarea acestora;
 • sarcini excesive sau ritm de lucru intens;
 • ore lungi sau inflexibilitatea orarului de lucru;
 • lipsa controlului asupra fluxului și a volumului de lucru;
 • condiții fizice de muncă nesigure sau precare;
 • cultura organizațională care permite sau provoacă comportamente cu efecte negative în colectiv;
 • sprijin limitat din partea colegilor sau supraveghere autoritară;
 • violență, hărțuire sau agresiune;
 • discriminare și excludere;
 • neclaritate în ce ține rolul postului;
 • sub- sau supra-promovare;
 • nesiguranța locului de muncă, salariu inadecvat sau investiții slabe în dezvoltarea carierei;
 • conflicte între angajați.

Deși riscurile psihosociale sunt întâlnite în toate sectoarele și industriile, unii lucrători sunt mai susceptibili de a fi expuși la acestea.

Locul de muncă este un context în care sunt scoase în evidență probleme mult mai ample, care afectează direct sănătatea mintală, printre care discriminarea și inegalitatea bazate pe factori precum rasa, sexul, identitatea de gen, orientarea sexuală, handicapul, originea socială, statutul de migrant, religia sau vârsta.

ACȚIUNI

Guvernul, angajatorii, organizațiile responsabile corespunzătoare și alte părți interesate de sănătatea și securitatea lucrătorilor pot contribui la îmbunătățirea sănătății mintale la locul de muncă.

 • Preveniți afecțiunile de sănătate mintală legate de muncă

Prevenirea condițiilor de sănătate mintală la locul de muncă înseamnă gestionarea riscurilor psihosociale la locul de muncă. OMS recomandă angajatorilor să facă acest lucru prin implementarea intervențiilor organizaționale care vizează direct condițiile și mediile de lucru. Intervențiile organizaționale sunt cele care evaluează și apoi atenuează, modifică sau înlătură riscurile la locul de muncă pentru sănătatea mintală. Intervențiile organizaționale includ, de exemplu, furnizarea de aranjamente flexibile de lucru sau implementarea cadrelor pentru a face față violenței și hărțuirii la locul de muncă.

 • Protejați și promovați sănătatea mintală la locul de muncă

Protejarea și promovarea sănătății mintale la locul de muncă înseamnă întărirea capacităților de a recunoaște și de a acționa asupra condițiilor de sănătate mintală, în special pentru persoanele responsabile de supravegherea altora, cum ar fi managerii.

OMS RECOMANDĂ:

 • Formare managerială dedicată și axată pe sănătatea mintală, care îi ajută pe manageri să recunoască și să răspundă la cei care se confruntă cu suferință emoțională; dezvoltă abilități interpersonale precum comunicarea deschisă și ascultarea activă; încurajează o mai bună înțelegere a modului în care factorii de stres la locul de muncă afectează sănătatea mintală și pot fi gestionați;
 • Formare pentru lucrători în alfabetizarea și conștientizarea sănătății mintale, pentru a îmbunătăți cunoștințele despre sănătatea mintală și pentru a reduce stigmatizarea față de condițiile de sănătate mintală la locul de muncă;
 • Intervenții pentru indivizi pentru a-și dezvolta abilități de gestionare a stresului și de a reduce simptomele de sănătate mintală, inclusiv intervenții psihosociale și oportunități de activitate fizică bazată pe timp liber.

SPRIJINIȚI IMPLICAREA

Persoanele care trăiesc cu probleme de sănătate mintală au dreptul de a participa la muncă pe deplin și în mod echitabil. Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități oferă un acord internațional pentru promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități (inclusiv dizabilități psihosociale), inclusiv la locul de muncă. OMS recomandă trei intervenții pentru a sprijini persoanele cu afecțiuni de sănătate mintală să câștige, să susțină și să participe la muncă:

Acomodările rezonabile la locul de muncă adaptează mediile de lucru la capacitățile, nevoile și preferințele unui lucrător cu o stare de sănătate mintală. Acestea pot include oferirea lucrătorilor individuali a orelor de lucru flexibile, timp suplimentar pentru îndeplinirea sarcinilor, misiuni modificate pentru a reduce stresul, timp liber pentru întâlniri de sănătate sau întâlniri regulate de sprijin cu supraveghetorii.

Programele de revenire la locul de muncă îmbină îngrijirea orientată către muncă (cum ar fi acomodarea rezonabilă sau reintrarea treptată la locul de muncă) cu îngrijirea clinică continuă pentru a sprijini lucrătorii să se întoarcă în mod semnificativ la locul de muncă după o absență asociată cu afecțiunile de sănătate mintală, reducând în același timp simptomele de sănătate mintală.

Inițiativele de ocupare a forței de muncă sprijinite ajută persoanele cu afecțiuni grave de sănătate mintală să intre în muncă plătită și să-și mențină timpul petrecut la locul de muncă, continuând să ofere sănătate mintală și sprijin vocațional.

Persoanele cu afecțiuni grave de sănătate mintală sunt mai susceptibile de a fi excluse de la angajare, iar atunci când sunt angajate, au mai multe șanse de a experimenta inegalități la locul de muncă. De asemenea, lipsa unui loc de muncă prezintă un risc pentru sănătatea mintală. Șomajul, nesiguranța financiară și de muncă și pierderea recentă a locului de muncă sunt factori de risc pentru tentativele de sinucidere.

CREAȚI UN MEDIU FAVORABIL PENTRU SCHIMBARE

Atât guvernele, cât și angajatorii, în consultare cu părțile-cheie interesate, pot contribui la îmbunătățirea sănătății mintale la locul de muncă prin crearea unui mediu favorabil pentru schimbare. În practică, aceasta înseamnă consolidarea:

 • Conducere și angajament față de sănătatea mintală la locul de muncă, de exemplu, prin integrarea sănătății mintale la locul de muncă în politicile relevante.
 • Investiție de fonduri și resurse suficiente, de exemplu, prin stabilirea de bugete dedicate acțiunilor de îmbunătățire a sănătății mintale la locul de muncă și prin punerea la dispoziție a serviciilor de sănătate mintală și de ocupare a forței de muncă pentru întreprinderile cu resurse reduse.
 • Drepturile de a participa la muncă, de exemplu, prin alinierea legilor și reglementărilor în materie de muncă la instrumentele internaționale privind drepturile omului și prin implementarea politicilor de nediscriminare la locul de muncă.  
 • Integrarea sănătății mintale la locul de muncă în diferite sectoare, de exemplu, prin integrarea sănătății mintale în sistemele existente de securitate și sănătate în muncă.
 • Participarea lucrătorilor la luarea deciziilor, de exemplu, prin desfășurarea de consultări semnificative și în timp util cu lucrătorii, reprezentanții acestora și persoanele cu experiență trăită în afecțiunile de sănătate mintală.
 • Dovezi privind riscurile psihosociale și eficacitatea intervențiilor, de exemplu, prin asigurarea faptului că toate îndrumările și acțiunile privind sănătatea mintală la locul de muncă se bazează pe cele mai recente dovezi.
 • Respectarea legilor, reglementărilor și recomandărilor, de exemplu, prin integrarea sănătății mintale în responsabilitățile inspectoratelor naționale de muncă și ale altor mecanisme de conformitate.

 

TOP-7 RECOMANDĂRI IMPORTANTE

Ray Howlett, consultant în sănătate și siguranță la locul de muncă, formator și autor din Marea Britanie, este de părere că atât angajații, cât și angajatorii ar trebui să acorde importanță stării de bine la locul de muncă. „Importanța unui mediu de lucru sănătos și productiv este vitală. Însă adesea, accentele se pun pe reparațiile în birouri și se trece cu vederea aspecte precum sănătatea mintală. Este esențial să prioritizați și să adoptați strategii de bune practici pentru a gestiona stresul și a promova sănătatea mintală în cadrul companiei”, menționează specialistul.

Recunoașteți importanța sănătății mintale

În primul rând, este esențial să recunoaștem că sănătatea mintală contează. Discutând deschis despre sănătate mintală și normalizând conversațiile în întreaga lume, creați un mediu de susținere în care angajații se simt confortabil să caute ajutor atunci când este nevoie. Numai acest pas poate reduce semnificativ stresul la locul de muncă și poate crește bunăstarea mentală generală.

Creați o cultură pozitivă a muncii

Promovați o cultură pozitivă a muncii, care prețuiește transparența, respectul și bunătatea. Încurajați munca în echipă și colaborarea, oferiți laude și recunoaștere regulate și asigurați-vă că toți angajații înțeleg în mod clar rolurile și responsabilitățile. O cultură a muncii de sprijin îi ajută pe angajați să se simtă valori, crescând satisfacția muncii și reducând nivelul de stres.

Instruire și educație

Investiți în formare, ateliere și seminare în domeniul sănătății mintale atât pentru angajați, cât și pentru manageri. Oferiți educație despre recunoașterea semnelor de suferință mintală, tehnici de gestionare a stresului și cum să abordați colegii care ar putea avea dificultăți. Promovați un loc de muncă sănătos din punct de vedere mintal, echipând angajații cu abilitățile și cunoștințele necesare pentru a vă sprijini reciproc.

Politici și proceduri de sănătate mintală

Elaborați politici și proceduri clare și cuprinzătoare de sănătate mintală care subliniază angajamentul organizației față de bunăstarea angajaților. Includeți linii directoare pentru sprijinirea angajaților care dezvăluie condițiile de sănătate mintală, abordarea factorilor de stres la locul de muncă și promovarea echilibrului dintre viața profesională și viața privată. Comunicați aceste politici în mod eficient și asigurați-vă că sunt disponibile pentru toți angajații.

Echilibru între viața profesională și cea privată

Încurajați un echilibru sănătos între viața profesională și cea privată, oferind aranjamente flexibile de lucru, promovând pauze regulate și descurajând o cultură omniprezentă „întotdeauna activă”. Sprijiniți angajații în gestionarea eficientă a sarcinilor de lucru și încurajați-i să-și ia timp liber atunci când este necesar. Arătați că prețuiți bunăstarea lor și acordați prioritate sănătății mintale alături de creșterea profesională.

Sprijin accesibil pentru sănătatea mintală

Asigurați-vă că angajații au acces la resurse și sprijin pentru sănătatea mintală. Aceasta poate include crearea unui Program de asistență pentru angajați, oferirea de acces la servicii de consiliere sau parteneriatul cu organizații de sprijin pentru sănătatea mintală. Comunicați în mod sistematic aspectele privind disponibilitatea și confidențialitatea acestor resurse pentru a crea încredere.

Team building și suport colegial

Conexiunile sociale la locul de muncă pot contribui semnificativ la bunăstarea generală a unui angajat. Încurajați activitățile de consolidare a echipei, cum ar fi pauzele de cafea, prânzurile în echipă sau proiectele de colaborare pentru a stimula relații pozitive și rețele de sprijin. Inițiativele de sprijin de la egal la egal, cum ar fi programele de mentorat ori sistemele de prieteni, pot consolida și mai mult aceste conexiuni și pot oferi o cale de încredere pentru a căuta asistență atunci când este necesar.

Acordarea priorității pentru sănătatea mintală la locul de muncă este un lucru responsabil și plin de compasiune de făcut și, totodată, aduce beneficii și rezultatul final al organizației. Prin implementarea acestor strategii de bune practici, puteți crea un mediu de lucru susținător și sănătos din punct de vedere mintal, care favorizează productivitatea, colaborarea și bunăstarea angajaților.

S-a estimat că cel puțin 15% dintre angajați au simțit o tulburare mintală gravă la locul de muncă.

 

Ray HOWLETT, consultant în sănătate și siguranță la locul de muncă, formator și autor din Marea Britanie

 

Promovați o cultură pozitivă a muncii, care prețuiește transparența, respectul și bunătatea. Încurajați munca în echipă și colaborarea, oferiți laude și recunoaștere regulate.

 

 

TOP 10 Recomandări potrivit Organizației Internaționale Mental Health America

1

 Creați un mediu de lucru axat pe colaborare, care promovează o concurență sănătoasă.

2

 Prezentați public valorile organizației.

3

 Plătiți muncitorilor un salariu prosper.

4

 Organizați un sistem de remunerare bazat pe  egalitate și transparență în structurile de compensare și beneficii.

5

 Asigurați-vă că valorile organizației sunt puse în practică.

6

 Reprezentarea diversă a conducerii contează.

7

 Redefiniți normele organizaționale pentru a reflecta o cultură incluzivă.

8

 Oferiți lucrătorilor timp liber plătit pentru a se recupera de stresul legat de muncă și pentru a contribui la un echilibru mai bun între viață și muncă.

10

Stabiliți o practică sau un acord care să încurajeze lucrătorii să se angajeze în discurs în circumstanțe egale. Luați în considerare evenimentele actuale și modul în care acestea ar putea avea impact asupra lucrătorilor.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Ați găsit o eroare în text?
Spuneți-ne!

Raportați o eroare

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ

Lasa un comentariu

Adresa dvs. de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate (*).

8 zile 21 ore

207

Publicitate în BC