22/03/2024

Noul Cod Vamal a intrat în vigoare: Cu un pas mai aproape de piața UE?
Noul Cod Vamal a intrat în vigoare: Cu un pas mai aproape de piața UE? Ştiri Moldova

Noul Cod Vamal, în vigoare de la 1 ianuarie 2024, reprezintă o schimbare semnificativă pentru comerțul transfrontalier. Printre modificările cheie se numără eliminarea taxelor pentru procedurile vamale, posibilitatea de a amâna plata taxelor de import și export, dar și introducerea declarațiilor vamale simplificate. Codul pune accentul pe utilizarea tehnologiilor informaționale, prin alinierea sistemelor la standardele europene. Cu toate acestea, opiniile privind punerea în aplicare și impactul acestuia sunt diferite. Unii experți consideră că acesta reprezintă un pas benefic, în timp ce alții sunt reticenți în privința aplicării lui în practică.

Eugen KANSKI

 

Vasile PLĂMĂDEALĂ, consilier în domeniul comerțului, Delegația UE în Republica Moldova:

Noul Cod Vamal marchează un pas important în integrarea economică a Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Companiile moldovenești vor trece la o interacțiune electronică cu autoritatea vamală, ceea ce face mult mai accesibilă și rapidă procedura de vămuire a mărfurilor atât la export, cât și la import. Digitalizarea proceselor va reduce interacțiunea fizică cu inspectorii vamali, minimizând riscurile de corupție și eficientizând schimbul de informații.

 

Desigur, implementarea noului Cod Vamal va aduce provocări atât pentru operatorii economici, cât și pentru autoritatea vamală. De aceea este important ca autoritatea vamală să asigure o comunicare eficientă cu reprezentanții companiilor, mai ales în perioada de tranziție la noua legislație.

 

Totodată aș vrea să menționez sistemul de garanții pe care îl introduce noul Cod Vamal. Este vorba despre garantarea achitării taxelor vamale pentru importurile de materie primă destinată procesării pe teritoriul Republicii Moldova cu exportul ulterior al produselor finale. Autoritățile au amânat aplicarea acestui sistem pentru a include mai multe instrumente de garantare. La moment, legislația RM prevede doar garanțiile bancare, pe când Codul Vamal al UE vine cu instrumente multiple ce nu impun costuri financiare adiționale pentru companii. Vorbim despre posibilitatea garantării prin intermediul unei polițe de asigurare, hârtiilor de valoare de stat, garanțiilor oferite de către persoanele terțe, reducerea garanției sau chiar exonerarea în cazul în care sunt întrunite condițiile legale. În paralel, trebuie menționat faptul că noul Cod Vamal exclude taxele pentru procedurile vamale și oferă posibilitatea amânării plății taxelor vamale și a drepturilor de import.

 

Deja de mai bine de un an UE a recunoscut statutul Agent Economic Autorizat (AEO) emis de RM. Pasul următor este accederea la Convenția comună de Tranzit și implementarea Noului Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS) care va permite schimbul electronic de informații cu statele membre ale UE. Astfel în baza unei singure declarații, autoritățile vamale din RM, UE precum și celelalte state parte ale convenției (UK, TR, UA etc.) vor cunoaște informațiile despre încărcătură la momentul declarării inițiale ale acesteia, ceea ce va reduce timpul de vămuire ți va exclude eventuale abuzuri din partea angajaților vămii. UE susține RM în implementarea acestor măsuri.

 

În concluzie, noul Cod Vamal, aliniat la Codul Vamal al UE, pregătește agenții economici și autoritatea vamală pentru procesul de aderare la UE, astfel încât la momentul aderării, atât autoritățile, cât și companiile să poată opera liber.

 

La moment, legislația RM prevede doar garanțiile bancare, pe când Codul Vamal al UE vine cu instrumente multiple ce nu impun costuri financiare adiționale pentru companii.

 

Andrei NEMȚAN, broker vamal, Opti-Brok SRL:

Din primele zile de implementare a noului Cod s-a constatat că este un act imperfect, care intră în contradicție cu realitățile economiei naționale. Mai mult decât atât, Serviciul Vamal nu este pregătit, nici din punct de vedere normativ, nici în ce privește tehnologiile informaționale. Acest fapt provoacă îndoieli cu privire la implementarea eficientă a simplificărilor și avantajelor despre care s-a vorbit în toate sesiunile de informare adresate mediului de afaceri.


Totuși, nu putem trece cu vederea beneficiile noului Cod, cum ar fi procedura simplificată de utilizare și de emitere a garanțiilor izolate sub formă de titluri. Procesul de utilizare a garanției globale în cadrul regimului vamal de tranzit a fost eficientizat. Acesta include acum dreptul de a garanta doar 50% sau 30% din suma finală a drepturilor de import. Schimbările respective  contribuie la creșterea eficienței și transparenței, la economisirea resurselor, îmbunătățirea accesibilității și la o experiență mai bună pentru toți participanții în proces. Totodată, există și dezavantaje, cum ar fi necesitatea de a îndeplini anumite criterii destul de dificile de către agenții economici care sunt obligați să prezinte garanții vamale.

 

În cele din urmă, legislația a fost aprobată și va continua să fie implementată, chiar dacă niciuna dintre părți – Serviciul Vamal sau companiile care desfășoară operațiuni de comerț extern – nu sunt pregătite complet pentru aplicarea ei. Trebuie să ne bazăm pe principiul conformării și să soluționăm problemele pe măsură ce ele apar. Totuși, până la clarificarea unor aspecte tehnice, vom continua să aplicăm practicile anterioare, bazate pe legislația deja abrogată.

Din primele zile ale implementării, s-a constatat că noul Cod Vamal reprezintă un act imperfect care intră în contradicție cu realitățile economiei naționale.

Adrian FINCIUC, director TRANSAF LOGISTICS:

În calitate de companie, suntem bine informați despre noul Cod Vamal, datorită participării la conferințe și seminarii dedicate acestui subiect, precum și prin intermediul comunicărilor interne cu clienții noștri. Recent, am avut o întâlnire cu reprezentanții vămii în cadrul expoziției „Antreprenorul”, unde șeful vămii ne-a asigurat că noile reguli vamale ne vor surprinde plăcut. Cu toate acestea, realitatea pe teren a arătat că există unele provocări pentru noi ca transportatori.

Beneficiile noului Cod Vamal ar putea include îmbunătățirea reglementărilor și procedurilor vamale, ceea ce ar putea duce la o eficiență și transparență sporită în activitățile de import și export. Totuși, există și dezavantaje, cum ar fi apariția unor blocaje și întârzieri în operațiunile noastre. De exemplu, am observat o reducere a numărului de curse validate pentru tranzitarea frontierei, ceea ce ne obligă să utilizăm terminale vamale, adăugând astfel costuri suplimentare și timp de așteptare.

 

Percepem în mod pozitiv deschiderea autorităților de a oferi îndrumări înainte de aplicarea noului Cod Vamal. Cu toate acestea, este esențial să subliniem că, în realitate, implementarea acestor schimbări a întâmpinat dificultăți și blocaje. Sperăm că Serviciul Vamal va lua în considerare experiența țărilor europene în domeniul import-export și va depune eforturi pentru a reduce birocrația și a asigura o transparență completă în procedurile vamale, în beneficiul întreprinderilor și al economiei în general.

Realitatea pe teren a arătat că există unele provocări pentru noi ca transportatori.

Violeta COJOCARU, administrator interimar Î.S „Poștă Moldovei” :

La moment Poșta Moldovei împreună cu Serviciul Vamal ajustează aspectele finale ce țin de procesele specifice de vămuire a trimiterilor poștale internaționale având în vedere reglementările Uniunii Poștale Universale. De asemenea, întreprinderea, din anul 2021, dispune de certificatul AEO (Agent Economic Autorizat). Acesta este un avantaj pentru Poșta Moldovei. Astfel, odată cu aplicarea noului Cod Vamal, întreprinderea poate reprezenta în vamă destinatarul sau expeditorul pentru a îndeplini acțiunile și formalitățile prevăzute de legislația vamală în relația acestora cu Organul Vamal. 

 

Prin urmare, pe acest subiect provocarea pentru noi ar fi organizarea și asigurarea procesului de reprezentare în vamă, precum și promovarea în rândul clienților a acestei posibilități, ce va oferi o comoditate suplimentară.

 

Ar fi de menționat și tendința noului Cod de a digitaliza procedurile vamale, fapt ce ne bucură din perspectiva existenței a unei interconexiuni dintre sistemele poștale și vamale.

 

Grație parteneriatului cu USAID, a fost actualizată pagina oficială www.posta.md. Mai mult, aceasta are în spate o platformă ce înglobează un complex de dezvoltări și automatizări ale proceselor și serviciilor acordate. Printre primele module digitalizate se numără completarea în regim online a declarațiilor vamale la export CN22/CN23. Aceasta se datorează integrării și schimbului de date a sistemul informațional CDS (Customs Declaration System) și Asycuda World, drept rezultat avem un produs inovator pentru piața Republicii Moldova. Ne dorim să fim competitivi pe piața locală și internațională, să dezvoltăm întreprinderea Poșta Moldovei la standardele europene, iar pentru a atinge acest scop, vom continua să ne aliniem la standardele internaționale pentru a presta servicii la cel mai înalt nivel.

 

Printre primele module digitalizate se numără completarea în regim online a declarațiilor vamale la export CN22/CN23.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Ați găsit o eroare în text?
Spuneți-ne!

Raportați o eroare

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ

Lasa un comentariu

Adresa dvs. de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate (*).

5 zile 23 ore

207

Publicitate în BC